Ny rapport: Sådan engagerer vi ensomme unge i amatørkulturens kreative fællesskaber

spilmed - Danske Musik- og Kulturskoler
En ny rapport giver konkrete bud på hvordan børn og unge – og i særdeleshed den voksende gruppe af ensomme unge – kan inviteres ind i og finde fodfæste hos amatørkulturens kreative fællesskaber – og her spiller musik- og kulturskolerne en rolle.

Rapporten, der er udgivet af AKKS, skal være med til at bane vejen for at flere unge, der mistrives eller oplever ensomhed, bliver en del af et givende fællesskab. Projektet, som rapporten bygger på, hedder “Spil med!”, og er skabt af AKKS i samarbejde med antropolog Tine Sønderby.

Formålet med projektet har været at undersøge, hvad der motiverer børn og unge til at opsøge kreative fællesskaber, og hvordan foreninger både kan understøtte deres vej frem til fællesskaberne samt fastholde de unge i de kreative miljøer. Dette er der nu kommet en række konkrete forslag og redskaber til.

– Det er en opgave i sig selv at opsøge og komme i kontakt med ensomme unge, og det er vigtigt, at de unge føler sig værdsat, og bliver ført ind i foreningens aktiviteter med fokus på at blive en varig del af et fællesskab, som de bidrager til på lige fod med alle andre, siger Tine Sønderby.

Forslagene, rapporten kommer med, kredser bl.a. om et behov for at skabe flere forbindelser med aktørerne rundt om foreningerne for på den måde at få berøring med flere mennesker. Rapporten konkluderer, at man med fordel kan inddrage forældre, andre foreninger, folkeskolen, musik- og kulturskoler, kommunen, teknisk skole m.m. for at nå ud til en bredere målgruppe af børn og unge.

LÆS MERE HER 

Mini-survey