Ny rapport: Det Gode Børneliv – ifølge børnene

DMK deltog i dag i lanceringen af rapporten ’Det Gode Børneliv – ifølge børnene’. Rapporten, der er udarbejdet af LEGO Fonden og Tænketanken Mandag Morgen, er en undersøgelse af hvad børnene selv forstår, ser, føler og oplever som det gode børneliv. 

Undersøgelsen viser, at langt størstedelen af børn og unge (83%) vurderer deres liv og trivsel som ’meget god’.

Undersøgelsen viser dog også, at mange børn og unge savner legen og kreativiteten integreret i deres hverdag både i skolen og i fritidslivet. Og så peger de på, at vennerne og fællesskaberne er helt centrale for dem. 

Med udgangspunkt i børnenes perspektiv bidrager rapporten til den viden, vi har fra forskning om det gode børneliv, og som vi i DMK og de danske musik- og kulturskoler hver dag arbejder med at virkeliggøre i kunstneriske fællesskaber, oplevelser og læringsmiljøer. 

Tak til LEGO Fonden og MandagMorgen for at bidrage med børnenes perspektiv og debatten om, hvordan vi i samarbejde skaber gode børneliv!

#DetGodeBørneliv

SE UNDERSØGELSEN HE

Det Gode Boerneliv - Danske Musik- og Kulturskoler
UdenforFaellesskabet - Danske Musik- og Kulturskoler
Faellesskabet - Danske Musik- og Kulturskoler
Paneldebat - Danske Musik- og Kulturskoler
Politikere - Danske Musik- og Kulturskoler
Mini-survey