Ny rapport: 10 konkrete årsager til kønsubalancen i dansk musik

DR og Bandakademiet har udarbejdet en ny undersøgelse, der viser, hvilke barrierer kvinder møder i den danske musikbranche.

Rapporten hedder ’Kvinderne i musikken – en undersøgelse af kønsubalancen i den danske musikbranche’.

På musikskolerne er pigerne i overtal, men kun ti procent af rettighedsmidlerne fra Koda gik i 2021 til kvindelige musikere.

Den nye rapport fra DR og Bandakademiet belyser gennem dybdegående interviews med 75 kvinder i musikbranche, nogle af de bagvedliggende årsager til kønsubalancen i dansk musik.

Kvinderne peger samlet set på ti konkrete barrierer, de har mødt i jagten på en professionel musikkarriere, og giver konkrete bud på hvilke skridt, der bør tages på vejen mod en løsning.

Rapporten vil blive drøftet på et musiktopmøde fredag den 25. marts i DR Koncerthuset, hvor musikbranchens aktører mødes for at tale om udfordringen, løsninger og initiativer i fællesskab.

Mini-survey