Ny antologi: Kulturskolen som inkluderende kraft

NY ANTOLOGI: Der er stigende opmærksomhed på, at flere skal have adgang til kunst og kulturaktiviteter. De fleste kommuner i de skandinaviske lande har musik- og kulturskoler, der tilbyder undervisning og oplevelser i og gennem kunst- og kulturfag til børn og unge, men kulturskole-eleverne afspejler ikke samfundet omkring dem, for størstedelen af ​​de børn og unge, der rent faktisk bruger kulturskolerne, kommer fra middelklassehjem og har veluddannede forældre. Der er derfor øget fokus på, hvordan kulturskolerne kan nå nye målgrupper og sikre en bedre repræsentation.

Udviklingsprojektet Kulturskolen som en inkluderende kraft i lokalsamfundet (KIL) har haft fokus på dette. I den nye antologi “Kulturskolen som inkluderende kraft: Perspektiver fra forskning til forandringer” er der ni selvstændige  forskningsartikler med emner, der er relevante for at kunne udvikle dette potentiale yderligere. 

Dansk bidrag

Antologiens danske kapitel hedder “Den danske musikskole som inkluderende læringsarena” og er skrevet af  Kristine Ringsager (Københavns Universitet),  Kim Boeskov (Rytmisk Musikkonservatorium) og  Johannes Skjelbo (Københavns Universitet)

Hvordan realiserer de skandinaviske kulturskoler visionen om at være
kulturskole for alle og fremme social inklusion af børn og unge med minoritetsbaggrund? Dette spørgsmål forsøges besvaret i det danske bidrag. Forfatterne har fulgt en dansk musikskole, som i kraft af en sammenlægning med den lokale ungdomsskole fik mulighed for at gentænke sin praksis. 

Bogen er velegnet til både forskere, studerende eller undervisere med tilknytning til det didaktiske felt kunstundervisning, men også kulturskoleledere, lærere og andre, der interesserer sig for, hvordan kulturskolen kan blive en rummelig kraft.

Mini-survey