Ny ansøgningsrunde til OrkesterMester

Fra 2020 er det muligt for nye skoler at blive en del af OrkesterMester-projektet.

orkestermester ny ansoegningsrunde - Danske Musik- og Kulturskoler

Der er nu åbnet for en ny ansøgningsrunde for skoler og musikskoler til OrkesterMester.

Optag kan ske ved, at folkeskole, musik- og kulturskole og kommune går sammen og i fællesskab indsender en ansøgning til Danske Musik- og Kulturskoler.

Se video om den nye ansøgningsrunde til OrkesterMester.

Se mere på OrkesterMesters hjemmeside.

Gå til ansøgningsskema. Kriterier for ansøgning er at udfylde, underskrive og indsende ansøgningskemaet rettidigt.

Som ansøger forpligter man sig til at arbejde indenfor rammerne af OrkesterMester-modellen beskrevet i Strategi for OrkesterMester 2019-2022 og retningslinjer beskrevet i Tillæg til strategi.

Underskrevet ansøgningsskema sendes senest kl. 12.00 søndag 1. december 2019 til bent.hjort@orkestermester.dk.

Den 3. januar 2020 bliver det offentliggjort hvilke ansøgere, der kommer med i OrkesterMester.

OrkesterMester har modtaget 10 mio. kr. i midler fra Kulturministeriet i forbindelse med musikhandleplanen 2019-2022.

 OrkesterMester-projektet understøtter den konkrete etablering af skoleorkestre på de danske folkeskoler. Samtidig giver projektet også en kommunikationsplatform for at tydeliggøre det ansvar som landets musik- og kulturskoler tager for at understøtte børn og unges møde med og udøvelse af kunsten og kulturen.   

Mini-survey