Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

Kulturskolerne skal være naturlige samarbejdspartnere og bidragsydere, når det gælder kulturpolitikken. Ti nordiske kulturskoler har udarbejdet et manifest med anbefalinger til politikerne om kulturskolernes fremtidige rolle. Tre danske musikskoler er med: Brøndby, Aarhus og Tønder.

Se mere om manifestet på Norsk Kulturskoleråds hjemmeside.

Se mere om projektet “Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)”, som står bag manifestet.

Mini-survey