Netværksmøde for mellemledere

Invitation om netværksmøde fra gruppen “Netværk for mellemledere i Musik- og Kulturskoler”:

Kære souschefer, afdelingsledere, mellemledere i Musik- og Kulturskoler.
 
Vedhæftet er invitation til kommende netværksmøde, fredag 20 september 2019 i Odense.
 
En netværksdag med inspiration til fondsansøgninger (Fondsansøgningernes ”do´s & don´ts”) og indføring i de mange muligheder (og ikke mindst de mange midler!) i Erasmus+-programmet.
 
Håber vi ses midt i landet 20 september. Vær også med i Facebook-gruppen. Læs mere i invitationen nedenfor.
 
Nøgleordene for netværket er som altid; Kollegial sparring, vidensdeling, arbejdsglæde, inspiration, udvikling og kvalificering. Join us!
 
Deadline tilmelding: 12. september til morten.andersen@middelfart.dk
 
På udvalgets vegne
Maibrit Baagøe Schmidt, Odense, Thomas Hylgaard, Kolding og Morten Andersen, Middelfart

 

FAKTA om mødet:

Mellemleder-netværksmøde i Odense fredag den 20. september 2019
Phønix• Odense • Schacksgade 39 • 5000 Odense C

Forummet, hvor der er mulighed for vidensdeling og udveksling af gode råd i forhold til diverse dilemmaer i arbejdet som mellemleder.

Tema for mellemledermødet: Fondsansøgninger og Erasmus+
– En netværksdag med inspiration til fondsansøgninger (Fondsansøgningernes ”do´s & don´ts”) og indføring i de mange muligheder (og ikke mindst de mange midler!) i Erasmus+-programmet. Inspiration og kvalificering.

Tilmelding senest torsdag 12. september til morten.andersen@middelfart.dk
Arrangementet er gjort muligt med økonomisk støtte af DMpF.

Dagsorden
Kl. 09:30-10:00     Kaffe/rundstykker
Kl. 10:00-11.15     Velkomst, en sang
1.) Præsentationsrunde ”Hvad rører sig-, hvad optager dig på din Musik-/Kulturskole netop nu”.  

2.) Erfaringer med fondsansøgninger? Inspiration og kvalificering. ”Sidste fondsansøgning du har fået penge for eller et projekt, du godt kunne tænke dig”.

Kl. 11:15-12.30 Fondsansøgningernes ”do´s & don´ts”, oplæg af Mette Kuntz Jensen, Fundraising-koordinator, Kolding Kommune.

Kl. 12:30-13:00 Frokost (sandwich og sodavand- skriv til Morten, hvis der er allergier eller lign).

Kl. 13:00-14:30 Internationale uddannelsesprogrammer (Erasmus+) oplæg af Niels Martiny, Uddannelses og Forskningsministeriet.

Kl. 14.30-15.00 Kaffe/kage og opsamling på dagen, forslag til temaer/oplægsholdere, planlægning af næste møde (Ultimo marts? DMK seminar også marts).

Bliv medlem af vores lukkede Facebookgruppe ”Netværk for mellemledere i musik-og Kulturskoler”; Anmod ”Morten Andersen, Souschef Middelfart Musikskole” om Facebookvenskab, så tilføjer Morten jer gruppen.


Nyheder

Ny rapport: Det Gode Børneliv – ifølge børnene

DMK deltog i dag i lanceringen af rapporten ’Det Gode Børneliv – ifølge børnene’. Rapporten, der er udarbejdet af LEGO Fonden og Tænketanken Mandag Morgen, er en undersøgelse af hvad børnene selv forstår, ser, føler og oplever som det gode børneliv.

Læs mere »