Netværksmøde for mellemledere

Invitation om netværksmøde fra gruppen “Netværk for mellemledere i Musik- og Kulturskoler”:

Kære souschefer, afdelingsledere, mellemledere i Musik- og Kulturskoler.
 
Vedhæftet er invitation til kommende netværksmøde, fredag 20 september 2019 i Odense.
 
En netværksdag med inspiration til fondsansøgninger (Fondsansøgningernes ”do´s & don´ts”) og indføring i de mange muligheder (og ikke mindst de mange midler!) i Erasmus+-programmet.
 
Håber vi ses midt i landet 20 september. Vær også med i Facebook-gruppen. Læs mere i invitationen nedenfor.
 
Nøgleordene for netværket er som altid; Kollegial sparring, vidensdeling, arbejdsglæde, inspiration, udvikling og kvalificering. Join us!
 
Deadline tilmelding: 12. september til morten.andersen@middelfart.dk
 
På udvalgets vegne
Maibrit Baagøe Schmidt, Odense, Thomas Hylgaard, Kolding og Morten Andersen, Middelfart

 

FAKTA om mødet:

Mellemleder-netværksmøde i Odense fredag den 20. september 2019
Phønix• Odense • Schacksgade 39 • 5000 Odense C

Forummet, hvor der er mulighed for vidensdeling og udveksling af gode råd i forhold til diverse dilemmaer i arbejdet som mellemleder.

Tema for mellemledermødet: Fondsansøgninger og Erasmus+
– En netværksdag med inspiration til fondsansøgninger (Fondsansøgningernes ”do´s & don´ts”) og indføring i de mange muligheder (og ikke mindst de mange midler!) i Erasmus+-programmet. Inspiration og kvalificering.

Tilmelding senest torsdag 12. september til morten.andersen@middelfart.dk
Arrangementet er gjort muligt med økonomisk støtte af DMpF.

Dagsorden
Kl. 09:30-10:00     Kaffe/rundstykker
Kl. 10:00-11.15     Velkomst, en sang
1.) Præsentationsrunde ”Hvad rører sig-, hvad optager dig på din Musik-/Kulturskole netop nu”.  

2.) Erfaringer med fondsansøgninger? Inspiration og kvalificering. ”Sidste fondsansøgning du har fået penge for eller et projekt, du godt kunne tænke dig”.

Kl. 11:15-12.30 Fondsansøgningernes ”do´s & don´ts”, oplæg af Mette Kuntz Jensen, Fundraising-koordinator, Kolding Kommune.

Kl. 12:30-13:00 Frokost (sandwich og sodavand- skriv til Morten, hvis der er allergier eller lign).

Kl. 13:00-14:30 Internationale uddannelsesprogrammer (Erasmus+) oplæg af Niels Martiny, Uddannelses og Forskningsministeriet.

Kl. 14.30-15.00 Kaffe/kage og opsamling på dagen, forslag til temaer/oplægsholdere, planlægning af næste møde (Ultimo marts? DMK seminar også marts).

Bliv medlem af vores lukkede Facebookgruppe ”Netværk for mellemledere i musik-og Kulturskoler”; Anmod ”Morten Andersen, Souschef Middelfart Musikskole” om Facebookvenskab, så tilføjer Morten jer gruppen.


Mini-survey