Netværksmøde for mellemledere

Tilmelding

Tema: Musik- og Kulturskolen i forandring

DATO: Torsdag 16. marts 2023, kl. 10.00-16.00
STED: Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense

Den demografiske udvikling stiller sammen med grundlæggende forandringer i børnelivet og ungdomskulturen store og nye krav til kommunerne, herunder til musik- og kulturskolerne. 

I musik- og kulturskolerne betyder udviklingen at der er behov for øget fokus på forretningsmodeller, ­brugerperspektiv, udvikling af pædagogik og aktivitetsformater og fastholdelsesstrategier. 

Men hvor og hvordan tager vi fat? 

Netværksdagen byder på oplæg om forandringsarbejdet i Silkeborg og Sorø. Med afsæt i oplæggene vil vi udfolde og analysere, hvordan vi kan bidrage til udviklingen af vores organisationer og arbejdsopgaver.  

Om netværket: Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative mellemledere i musik- og kulturskolerne.

Netværket mødes fysisk to gange årligt (der er mulighed for online-deltagelse). Derudover, har netværket en lukket Facebookgruppe: ”Netværk for mellemledere i musik- og kulturskoler”, hvor der kan sparres uformelt i hverdagen.

Mål med netværket: Formålet er kollegial sparring, arbejdsglæde, inspiration, udvikling og kvalificering. ­Netværket giver mulighed for videndeling og udveksling af gode råd i forhold til diverse dilemmaer i arbejdet som mellemleder. 

DMK netværket ledes af en frivillig styregruppe, som pt. består af:

Maibrit Baagøe Schmidt, souschef, Odense Musikskole

Thomas Lynghus Thomsen, souschef, Holbæk Kulturskole

Maria Breiner Nielsen, viceleder, Herning Musikskole.

Pris: Gratis

Tilmeldingsfrist:  7. marts (hvorefter linket lukkes)

NB! Ved online-deltagelse er ­tilmelding også nødvendig via linket

Tilmelding til netværksmøde for mellemledere