Netværket for mellemledere og souschefer er kommet i DMK-regi

Som noget nyt er netværket for mellemledere/souschefer kommet i DMK regi.

Formålet med netværket er kollegial sparring, arbejdsglæde, inspiration, udvikling og kvalificering. Netværket giver mulighed for videndeling og udveksling af gode råd i forhold til diverse dilemmaer i arbejdet som mellemleder.

Netværket henvender sig til både pædagogiske og administrative mellemledere i musik- og kulturskolerne.

Netværket mødes fysisk to gange årligt – med mulighed for online-deltagelse. Derudover, har netværket en lukket Facebookgruppe: ”Netværk for mellemledere i musik- og kulturskoler”, hvor der kan sparres uformelt i hverdagen.

Status fra dagen:

På Mellemledernetværksmødet den 6. oktober 2022 var der fokus på nogle af de nye behov og krav, der stilles til moderne ledelse i Danmark.

Som inspiration til egen ledelsespraksis startede dagen med et oplæg fra Nanna Lohman, der er vicekommunaldirektør i Lejre kommune.

Nanna har tidligere været skoleleder i Odense og skole- og uddannelseschef i Svendborg kommune samt konstitueret Kultur- og Fritidschef samme sted. Samtidig besidder Nanna er hel række tillidsposter og har en Master i Offentlig ledelse. Med al den viden om moderne ledelse, som Nanna er i besiddelse af, var det et meget energifyldt og inspirerende oplæg, hun gav alle de fremmødte. Der blev lyttet koncentreret og flittigt taget notater, inden der blev lejlighed til at stille opfølgende spørgsmål til Nanna.

Efter oplægget var der fælles refleksion blandt mellemlederne, hvor især Nannas pointe med at kende sine undervisere godt ved at overvære deres undervisning, skabte en god debat.

Dagens andet hovedpunkt handlede om deltagernes egne erfaringer om ledelsesmæssig efteruddannelse. Her var der indledningsvis 2 oplæg fra netværkets egne deltagere, der igangsatte en god debatrunde, hvor vigtigheden af en god lederuddannelse blev italesat.  

Ved alle netværksmøderne er der naturligvis rig mulighed for at høre om, hvad der optager hver enkelt mellemleder i øjeblikket, og have kollegiale snakke i pauser og under frokosten.

Tilbagemeldinger fra deltagere:

”Tak for slides. Jeg glæder mig til at genlæse dem. Nanna var sgu sej!” Thorbjørn Kjærgaard, Souschef, Musikhøjskolen Frederiksberg Musik- og Kulturskole

“Jeg fik en masse ud af indholdet, og ikke mindst ud af at være sammen med jer alle sammen. Og jeg vil gerne tilføje, at det er lærerigt, inspirerende og stærkt motiverende for mig at være med i det forum.”  Anna Bettina Dalmark, souschef, Nyborg Musikskole

Fotos: Deltagerne lytter meget opmærksomt på Nanna + Nanna Lohman (oplægsholder)

Mini-survey