Velkommen: Musikskoledage i Tivoli en nu del af DMK

Hvert år optræder flere end 5.000 børn og unge på en af de smukke scener i den gamle have i København – og mere end halvdelen af landets musik- og kulturskoler deltager i Musikskoledage i Tivoli. Derfor giver det rigtig god mening, at Musikskoledage i Tivoli nu bliver en del af landsorganisationen for Danske Musik- og Kulturskoler, DMK 

Musikskoledage i Tivoli er et selvstændigt projekt, som gennem mange år har haft lokaler og sekretariat hos Musik & Ungdom. I år har det imidlertid ikke været muligt for Musik & Ungdom at forlænge den eksisterende aftale. 

Musikskoledage i Tivoli ser DMK som den centrale kultur- og uddannelsespolitiske organisation for området og har derfor rettet henvendelse med henblik på at blive et projekt under DMK.   

”Vi mener, at Musikskoledage i Tivoli som en del af DMK vil kunne styrke både projektet og organisationen – og vi glæder os meget til samarbejdet ” siger Torben Puggaard, der er medlem af styregruppen bag Musikskoledage i Tivoli. 

Henvendelsen blev behandlet på DMKs bestyrelsesseminar i forrige uge. Her blev det vedtaget at optage Musikskoledag i Tivoli som en del af DMK.  

DMK arbejder på at samle medarbejdere og projektaktiviteter, så der skabes et professionelt fagmiljø, der kan styrke kvalitet i projektarbejdet såvel som det politiske arbejde med at placere sektoren mere centralt i samfundsudviklingen. Derfor er Thomas Winther, formand for DMK, begejstret for, at Musikskoledage nu bliver en del af organisationen:  

”Store nationale projekter som f.eks. OrkesterMester og Musikskoledage i Tivoli er centrale for vores arbejde med at synliggøre området. Projekterne giver anledninger til dialog med myndigheder, politikere, fonde, pressen og ikke mindst medlemmerne. Vi glæder os derfor til at være en del af dette skønne projekt, som er et af årets højdepunkter for mange af vores medlemsskoler,” siger han.  

Musikskoledage i Tivoli overgår til DMK pr. 1. juli 2023. 

Om Musikskoledage i Tivoli: 

  • Musikskoledage i Tivoli er et nationalt projekt for musik- og kulturskoler i Danmark som afholdes hvert år i Tivoli i København. 
  • Musikskoledage i Tivoli har eksisteret i over 30 år, og afholdes i sin nuværende form i Tivoli sidst på foråret i løbet af to dage (lørdag og søndag). 
  • Der er i gennemsnit 200-250 ensembler tilmeldt hvert år. 
  • Mere end halvdelen af landets musik- og kulturskoler medvirker med ca. 5.000 børn og unge. 
Mini-survey