Undersøgelse: Derfor er musikfaget under pres

VIA University College og Videncenter for Musik i Region Midtlylland (VCRM) har undersøgt, hvorfor, der har været en vigende søgning til musikfaget gennem flere år. 

Undersøgelsen peger på, at der er behov for et samlet løft af musikundervisning fra folkeskolen til de videregående uddannelser.

Ved DMKs netværksmøde den 22. september kan du høre Steen Lembcke, der er lektor ved VIA University College, fortælle om undersøgelsen. 

Undersøgelsen dækker den brede almene musikundervisning i grundskole, musik- og kulturskole og gymnasium samt de videregående uddannelser til musikunderviser og musikformidler på lærer- og pædagoguddannelsen, på universitetet samt på musikkonservatoriet.  

Rapporten fra undersøgelsen tydeliggør et behov for at gribe ind på følgende områder:

• En akut mangel på uddannede musiklærere til grundskolen

• Et massivt behov for kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse af musiklærere og pædagoger

• Et behov for at støtte tværgående samarbejder og brobygning mellem musikuddannelser

• Behov for musikøvelse som praksisfag integreret i uddannelserne til musikunderviser og pædagog

• Behov for yderligere viden om de unges til- og fravalg af musikundervisningAnbefalinger og strategi

Rapporten giver fire anbefalinger til indsatser og opfordrer til, at der besluttes en handlerettet strategi for sammenhæng og kontinuitet i musikuddannelse i Region Midtjylland.

Resultaterne fra kortlægningen af den musikalske uddannelseskæde i Region Midtjylland vil desuden kunne bidrage til et løft af musikuddannelse i et nationalt perspektiv.

Forfattere:
Steen Lembcke VIA University College
Erik Heiberg Lyhne VIA University College
samt Videncenter for Musik i Region Midtjylland (VCRM) v. Lars-Ole Vestergaard, Aarhus Musikskole

Mini-survey