Musikalsk samarbejde i Silkeborg bryder de gængse rammer

Tekst: Ole Jeppesen, Levende Musik i Skolen

I Silkeborg Kommune har kulturskolen Den Kreative Skole indgået et koncertsamarbejde med det nationale kompetencecenter Levende Musik i Skolen

(LMS). Målet er at gøre undervisningstilbuddet ‘Kulturklasser’ endnu mere relevant og attraktivt for de deltagende skoleklasser.

Kulturklasserne i Silkeborg Kommune er en tæt pardans mellem folkeskolerne og Den Kreative Skole. Skoleklasserne undervises en time hver uge i enten et instrument, billedkunst eller dans, og undervisningen foregår i et ligeværdigt samarbejde mellem en underviser fra Den Kreative Skole og en lærer fra folkeskolen.

Nu har musikdelen af Kulturklasse-tilbuddet fået tilføjet yderligere en professionel dimension, nemlig en koncert og et møde med et af de etablerede koncertnavne fra Smag for Klassisk og Levende Musik i Skolens kunstnerkatalog. Levende Musik i Skolen udbyder hvert år over 3.000 skolekoncerter, og Smag for Klassisk udgør organisationens ekstra boost til det klassiske område.

“Samarbejdet betyder for eksempel, at vores fløjteklasse snart får besøg af den professionelle kammermusik-duo Ventus, som har spillet i hele verden og vundet store priser inden for den klassiske musik. Vi forventer, at børnene får en masse ud af mødet med et par unge musikere, som har gjort musikken til en levevej og en livsstil,” forklarer Dorthe Andersen, som er vicekulturskoleleder i Den Kreative Skole, Silkeborg.

Professionelt input giver stof til drømme

Levende Musik i Skolen har søsat Smag for Klassisk-initiativet for at højne det landsdækkende udbud af klassiske koncerter i børnehøjde. Konstitueret direktør Gitte Abildtrup er derfor rigtig glad for samarbejdet med kulturskolen i Silkeborg:

“Den Kreative Skole spiller som kulturskole en stor og vigtig rolle i Silkeborg Kommune.

Levende Musik i Skolen og Smag for Klassisk er derfor taknemmelige for at være med til at gøre Kulturklasse-initiativet om muligt endnu mere relevant ved at give adgang til professionelle koncerter, som er sammensat og produceret specielt til skolebørn. Ved at inddrage mødet med etablerede musikere giver vi børnene inspiration og en oplevelse af, hvad det kan føre til, hvis man bruger mange timer på sit instrument – og hvad godt sammenspil egentlig kræver,” siger Gitte Abildtrup.

Dorthe Andersen fra Den Kreative Skole er enig:

“Koncerten og det at kunne stille spørgsmål til professionelle musikere kan give et ekstra gear til undervisningen. Det bliver nemmere at forstå, hvad en udøvende musiker er for én, og hvad professionel musik kan – når du som Kulturklasseelev ser og hører musikerne udfolde sig lige for næsen af dig.”

Samarbejdsmodellen mellem LMS og Den Kreative Skole i Silkeborg bliver løbende justeret og grundigt evalueret, så den efterfølgende kan foldes ud i andre kommuner med lignende kulturskoletilbud. 

Interesseret? Kontakt konstitueret direktør Gitte Abildtrup, gitte@lms.dk, tlf. 2893 1525

Mere info: www.lms.dk/skolekoncerter

Mini-survey