Musik for Alle Børn: I Region Midt-Vestjylland vil man løfte musikfaget

Foto Niels LinnebergDSCF4131 - Danske Musik- og Kulturskoler
Foto: Niels Linneberg

I Region Midt-Vestjylland ønsker man at løfte musikfaget i folkeskolen og styrke samarbejdet mellem folkeskoler og musik- og kulturskoler i kulturregionen og på sigt på landsbasis. Derfor søsatte man i 2021 projektet Musik For Alle Børn, der er et fireårigt kulturaftaleprojekt. Projektet afsluttes med en konference, hvor du kan komme med. 

Alle otte Musik- og Kulturskoler i Kulturregionen (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, og Varde) har været involveret. Der har været afholdt fysiske netværksmøder for musikskoleledere og folkeskolekoordinatorer fire gange årligt for at videndele og udvikle folkeskolesamarbejdet, og skoleledere fra folkeskoler i de otte kommuner har lavet oplæg i netværksgruppen om deres syn på musikfaget og samarbejdet.

Projektet har også haft fokus på kompetenceudvikling for musiklærere i både folkeskoler, friskoler og musik- og kulturskoler, bl.a. i form af årlige fælles kursusdage med workshops.

“Med ‘Musik for alle børn’ har musik- og kulturskoler bidraget til udvikling af samarbejdet med folkeskolerne i Region Midt. Rapporter har de senere år netop peget på, at der er behov for at styrke musikfaget og børns adgang til musikundervisning af høj kvalitet. I DMK er vi optagede af den dagsorden, og vi håber, at afslutningskonferencen for ‘Musik for alle børn’ kan bidrage både til videndelingen på tværs af musik- og kulturskoler og folkeskoler landet over,” fortæller Lotte Trangbæk, generalsekretær i DMK. 

Videointerviews med undervisere om kompagnonsamarbejde er udviklet som inspiration:

Folkeskolemusiklærer Helle Haltrup og Musikskolelærer Thomas Andersen fortæller om, hvad kompagnonsamarbejdet giver dem og eleverne, og kommer med anbefalinger til at lykkes, når to fagligheder skal samarbejde.

Videointerviews med skoleledere og skolechefer og en vejledning til samarbejde med folkeskoler er i sidste udviklingsstadie og vil blive gjort tilgængelig senere på året.

Læs mere om projektet på hjemmesiden: Musik For Alle børn (musikogbilledskolen.dk)

Projektet afsluttes med konferencen For Fuld Musik i Skolen 10. oktober 2024.

Konferencen sætter fokus på musikfaget som et alment dannelsesfag, som alle børn bør have mulighed for at møde og deltage igennem skolen som led i deres kulturelle rettigheder under FNs Børnekonvention.

Udfordringen er, at for få børn møder kvalificeret musikundervisning i skolen, bl.a. pga. en mangel på musiklærere og en nedprioritering af faget på flere niveauer.  

  • Hvad skal der til for at ændre på den nuværende situation?
  • Hvad kræver det af prioriteringer og tiltag, også fra politisk side?
  • Hvad kan vi sammen gøre for at løfte musikfaget i skolen?


Indlæg ved Svend Brinkmann, Kim Boeskov og Lars Emmerik Damgaard Knudsen, og videoindslag med undervisningsminister Mattias Tesfaye

Faglige og politiske paneldebatter med bl.a. Lotte Trangbæk, Claus Hjortdahl (Skolelederforeningen), Jesper Juellund Jensen (Læreruddannelsen), Laura Poulsen (Danske Skoleelever), Helle Munksgaard Petersen (Projektleder på Musik for Alle Børn), og en række politikere fra Folketing og kommuner.

Resultater fra projekt Musik for Alle Børn vil også blive fremlagt.

Program og tilmeldingslink: For Fuld Musik i Skolen (musikogbilledskolen.dk)

Tilmeldingsfrist: 15. september. 

Pris: 500 kr.

Businesscases om folkeskolesamarbejder er udviklet i samarbejde med DMK:

Business case for Kompagnon samarbejde (PDF) 
Business case for Kor samarbejde (PDF) 
Business case for Orkesterklasser (PDF) 
Business case for Valgfag (PDF)

Mini-survey