Mini-survey: Samarbejde med folkeskolen

Musik- og Kulturskolernes samarbejde med folkeskolen

Musik- og kulturskolerne i Danmark samarbejder i stadig større omfang med folkeskolen. På stadig flere musik- og kulturskoler er der én eller flere medarbejdere, der udfører opgaven/funktionen med at initiere og koordinere samarbejdet med folkeskolen.

Der er fra flere medlemsskoler udtrykt ønsker om at styrke videndeling og erfaringsudveksling om udvikling af samarbejdet med folkeskolen. DMK ønsker med undersøgelsen at skabe indsigt i musik- og kulturskolernes organisering af samarbejdet med folkeskolen og hvordan der samarbejdes.

Vi opfordrer til at undersøgelsen besvares af enten musik- og kulturskolens ledelse eller af medarbejder med koordinerende ansvar for samarbejdet med folkeskolen.

Besvarelsen tager ca. 10 minutter. Der vil blive trukket lod imellem de skoler, der svarer på undersøgelsen og tre udtrukne skoler vil modtage fem sæt DMK-fingerløse vanter 😊

Besvarelserne og data vil blive behandlet i DMK og alene blive formidlet i anonymiseret form.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Tine Klitgaard på tk@dmkskoler.dk

Mini-survey
Mini-survey