Landskonference 2021 slides

Landskonference 2021

Oplægsholdernes slides:

HÅBETS OG HANDLINGENS PÆDAGOGIK

Thomas Ravn-Pedersen, direktør og chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder samt redaktør på antologien ’Håbets og handlingens pædagogik’.

LEDELSE AF KULTUROPTIMISME I OPMÆRKSOMHEDS-ØKONOMIEN 

Søren Friis Møller, Ph.d. i ledelse på kulturområdet, BA i teatervidenskab, MMD, ekstern lektor på CBS/IOA og KU/IKK, underviser på Kunst- og Kulturlederuddannelsen.

NÅR KUNST GØR EN FORSKEL

Anne Mette W. Nielsen, lektor, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet og medforfatter til bøgerne ’Når kunst gør en forskel’ og ’Veje til deltagelse’.

DANNELSE, LEG OG SAMSKABELSE

Lars Geer Hammershøj, ph.d. og lektor ved DPU ved Aarhus Universitet og forfatter til bøgerne ´Kreativitet – et spørgsmål om dannelse’ og ’Dannelse i uddannelsessystemet’

Tema-saloner

Tema-salon 1
KOM! … OG BLIV!

Mikkel Hansen, atletikkonsulent i Gentofte Idræts Klub og Jens Dammeyer, leder af Holstebro Musikskole.

Tema-salon 2
KULTURSKOLEN

Ved leder af Skanderborg Kulturskole, Julie Heebøll, og leder af Ringsted Musik- og Kulturskole, Jacob Brandt

Tema-salon 3
DELTAGELSESMULIGHEDER FOR ALLE

Kåre Emil Hansen, Odense Musikskole, og Miguel Svane, leder af Nyborg Heldagsskole og Videncenter.

Tema-salon 4
DRØMMEN OM STJERNERNE

Ulla Clausen, leder Gentofte Musikskole, Benjamin Rosenbohm, tidligere elev på Gentofte Musikskole og vinder af MGP 2020, og Matilde Edith Rasmussen, redaktør, MGP & DR B&U.

Mini-survey