Kunst på banen: Open call til alle kommuner

Statens Kunstfond tilbyder et treårigt partnerskab for kommuner, som ønsker at udvikle kunst- og kulturoplevelser i samspil med borgere, lokale kulturinstitutioner og kunstnere.

Kommunerne skal indgå aftale med mindst én lokal kulturinstitution, der forpligter sig på at være en aktiv del af partnerskabet.

Målet er, at flere oplever, at kunst og kreative udfoldelser gør en forskel. For den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet. Der er afsat 11,2 mio. kr. til indsatsen, som strækker sig over perioden 2023-2025.

Mini-survey