Kultursalon med kulturministeren

Mandag aftes deltog Danske Musik- og Kulturskoler sammen med andre udvalgte aktører fra musiklivet til Kultursalon. Det var Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der havde inviteret til det 3½ time lange dialogmøde om, ’hvordan vi sikrer et blomstrende musikliv i Danmark’.

Det var der mange gode perspektiver på. Særligt stod tre ting frem fra dialogerne:

● Behovet for større diversitet og lighed mellem køn i musiklivet: Der blev efterspurgt krav til kvoter, når fx mediestøtten skal tildeles og der blev opfordret til fokus på rollemodeller og valg ifbm. af curriculum i uddannelsesinstitutioner.

● At musikkens værdi i højere grad skal anskueliggøres (og reguleres): Dette både værdi ift. den enkelte, fællesskabet og samfundet. Men også værdi forstået som ordentlige økonomiske vilkår for aflønning af musikere og deres arbejde.

● At fødekæden er udfordret af udsultningen af musikken i de samfundsbærende institutioner: Når alle børn og unge ikke i tilstrækkelig grad møder kvalificeret musikundervisning og deltagelsesmuligheder i fx dagtilbud og folkeskole, så bliver den fælles kultur fattigere, der udvikles ikke nye talenter for fremtidens musik og der modnes ikke et fremtidigt publikum.

Tak til kulturministeren for at initiere dialogen! I DMK fortsætter vi den gerne. Under alle omstændigheder, så fortsætter vi sammen med landets musik- og kulturskoler og alle vores samarbejdsparter arbejdet med netop mange af de problemstillinger, der understøtter ambitionerne om et stærkt fremtidigt musikliv i Danmark.

Mini-survey