DMKs Landskonference 2022: Sæt rummet!

Dage
Timer
Minutter
Sekunder
DMKs Landskonference 2022 har i år titlen Sæt rummet! 

Konferencen finder sted onsdag-torsdag, den 16.-17. november 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Tilmeldingsfrist: onsdag den 12. oktober, kl. 12.00 

Temaet

Konferencen sætter fokus på væsentligheden af at ’sætte rum’ – mentalt, digitalt, pædagogisk og fysisk – i en tid, hvor især børn og unges færden og fællesskaber foregår digitalt.

De digitale muligheder skaber ny tilgængelighed, nye fællesskaber og læringsmuligheder samt et enormt udbud af underholdning. De digitale muligheder ser dog samtidig også ud til at producere en bagside af ensomhed, sårbarhed og stress.

De digitale veje, vi hver især går ad, brolægges i stigende grad af algoritmer, der præsenterer os for dét, vi i forvejen er tiltrukket af. Effekterne er imidlertid, at vi i mindre omfang møder dét eller dem, der udfordrer os, udvider vores verden og vores fællesskaber. Det fysiske rum bliver i stigende grad et aktivt valg, hvor det tidligere var et grundvilkår for deltagelse, udfoldelse og læring.

Med konferencen sætter DMK fokus på den demokratiske-, dannelses- og deltagelsesmæssige betydning af at ´sætte rum’ i algoritmens tid.

Konferencedag 1: 

Onsdag den 16. november er for ledere og øvrige medarbejdere i musik- og kulturskolerne.

Vi håber samtidig, at mange af jer vil benytte lejligheden til også at invitere udvalgsmedlemmer, forvaltningssamarbejder og øvrige relevante samarbejdspartnere med. Det er en god anledning til videndeling og dialog om børn og unges deltagelses- og udfoldelsesmuligheder i musik- og kunst.   

Konferencedag 2 

Torsdag den 17. november har fokus på ledelsesrummet. Målgruppen hér er primært ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere i musik- og kulturskolerne.

Generalforsamlingen er i år programsat på 1. dag. For jer, som ikke deltager i generalforsamlingen som stemmeberettigede, vil der være rig mulighed for at netværke med kolleger om eftermiddagen.

Deltagerpris (minus overnatning):

Nedenfor er deltagerpriser alt efter ønsket omfang af deltagelse (vælges ved tilmelding via linket ovenfor):

Deltagelse onsdag + torsdag, inkl. fuld forplejning = kr. 2.650
Deltagelse kun onsdag, inkl. middag = kr.2.350

Deltagelse kun onsdag, ekskl. middag = kr. 2.100

Deltagelse kun torsdag, inkl. forplejning = kr. 900

NB! Vi ved, at økonomien mange steder er stram. Desværre har prisstigningerne også sat sig i konferencestedernes omkostninger. Vi har arbejdet hårdt på at holde deltagerudgiften nede, for at flest muligt kan deltage i videndelingen og netværksdannelsen. Deltagerprisen ligger derfor under sammenlignelige konferencer.

Booking af overnatning:

Du booker og afregner selv overnatning ved direkte mail-henvendelse til Hotel Nyborg Strand, e-mail: nyborgstrand@nyborgstrand.dk .

Husk at skrive, at du deltager i DMKs Landskonference 2022 eller oplys bookingnr. 11095 (DMK-pris for et enkeltværelse er DKK 1245,00).

Invitation til DMKs Generalforsamling onsdag den 16. november kl. 16.30-18.30 udsendes særskilt til medlemsskolerne senere.

Mini-survey