Interviews i børnehøjde: OrkesterMester-forløbet evalueres

Sammen med konsulenthuset Will & Agency gennemfører Danske Musik- og Kulturskoler en kvalitativ evaluering af OrkesterMester-forløbet.

Will & Agency har de sidste par år specialiseret sig i at lave dybdegående undersøgelser, der kortlægger børn og unges livsverden inden for kulturområdet og har bl.a. lavet generationsportrætter og målgruppeundersøgelser for Danmarks Radio, Det Danske Filminstitut og Kulturministeriet.

Evalueringen varetages af antropolog og partner, Rikke Flodin, og antropolog Lasse Yde Hegnet. Sammen besøger de fem udvalgte skoler og gennemfører kvalitative interviews i børnehøjde for at forstå, hvordan børnene oplever OrkesterMester og dét at spille i orkester.

Derudover gennemføres der en kvalitativ evaluering blandt tovholdere på alle OrkesterMester-skoler.

Mini-survey