Generalsekretær ansat

Lotte Trangbæk tiltræder 1. juni i år stillingen som generalsekretær i Danske Musik- og Kulturskoler.

Danske Musik- og Kulturskoler har taget et vigtigt skridt i opbygningen af den nye forening. Den nye generalsekretær og dermed leder af det kommende sekretariat bliver Lotte Trangbæk.

Lotte Trangbæk kommer fra en stilling som chefkonsulent inden for Ledelse, Organisation og Forvaltning på Københavns Professionshøjskole, hvor hun har været de seneste knap 10 år. Hun har stor erfaring med og indsigt i kulturområdet samt de muligheder og udfordringer, som eksisterer for samarbejdet med blandt andet dagtilbud og skole.

Lotte Trangbæk har arbejdet indgående med, hvordan man kan dokumentere kulturens velfærdsværdi. Både i forhold til at kvalificere den kultur og de ydelser, borgere og brugere møder, og i forhold til at legitimere og strategisk interessevaretage kultur som et centralt velfærdsområde. Hun har desuden stor erfaring med strategiprocesser, kapacitetsudviklingsprojekter, etablering af partnerskaber, fundraising og mobilisering.

Desuden medbringer den nyansatte generalsekretær erfaringer og kompetencer med sig fra tidligere job i blandt andet den kommunale kulturforvaltning, på museumsområdet og i konsulentbranchen.

Lotte Trangbæks arbejdsopgaver bliver daglig ledelse af sekretariatet, økonomi, kommunikation og PR samt ikke mindst at arbejde sammen med foreningens bestyrelse og formandskab om interessevaretagelse, udvikling af organisation, strategi og netværk.

“Jeg ser frem til det kommende samarbejde med Lotte, og til at foreningen kan drage nytte af hendes store viden og kunnen. Jeg er overbevist om, at Lotte besidder de evner, der skal til for at løfte vores forening, og at hun kan bidrage til at placere musik- og kulturskolerne mere centralt i kulturlivet og samfundsdebatten,” siger Thomas Winther, formand for bestyrelsen i Danske Musik- og Kulturskoler.

Samtidig med at Lotte Trangbæk bliver ansat, rykker foreningen ind i nye kontorer på Vartov i Farvergade 27D i Københavns centrum.

Mini-survey