OrkesterMesterFest med Aalborg Symfoniorkester

Musikkens Hus Musikkens Plads 1, Aalborg

OrkesterMesterFesterne er den årlige samling for OrkesterMester-klasserne. Efter et fælles workshopforløb afsluttes arrangementet med en koncert for forældre og andre interesserede. Deltager-skoler til denne fest: Kolding Morsø Aalborg

Mini-survey