DMK ønsker rigtig glædeligt forår!

Netop i disse dage melder foråret for alvor sin ankomst med farver og lys. Det er hvert år fantastisk. Fantastisk er ligeledes det store aktivitetsniveau i landets musik- og kulturskoler, hvor der arbejdes iderigt og ihærdigt med at være mere for flere. Det kommer blandt andet til udtryk gennem et væld af nye aktivitetstyper, samarbejder med skoler og børnehaver, udvikling af tværfaglige og tværkunstneriske talentmiljøer og meget mere. Et lille udsnit af de af de mange tilgange og indsatser kan man se på DMKs hjemmeside under cases.

I musik- og kulturskoler i 42 kommuner landet over, har der de to forgangne år været arbejdet med modelforsøg for, hvordan flere børn og unge kan få relevante og engagerende deltagelsesmuligheder i kunst og kultur. Modelforsøgene, under titlen Grib Engagementet, har bidraget til kapacitetsopbygning og tværinstitutionelt og tværprofessionelt samarbejde. Evalueringen, der landede i marts 2023, identificerer en række interessante perspektiver. Blandt andet konkluderes det, at musik- og kulturskolerne i den fremtidige organisering bør have en nøglerolle som det lokale ressourcecenter for kunstpædagogik i kommunen. Det med henblik på at skabe kobling og samarbejde mellem de aktører, institutioner og fagprofessionelle, som på forskellig vis arbejder med børn og unges kunstneriske dannelse, deltagelse, læring og udfoldelse.

I DMK arbejder vi ihærdigt på at understøtte og udvikle strukturer, der gør musik og kunst til en integreret del af børn og unges dannelse, læring og udfoldelsesrum. Der er behov for bedre strukturer for samarbejde med f.eks dagtilbud, folkeskole, sfo og andre kulturinstitutioner. Men der er også behov for strukturer for- og økonomi til den kompetenceudvikling af musik- og kulturskolernes medarbejdere, der er nødvendig for at kunne varetage musik- og kulturskolernes vigtig samfundsopgave, der er under stor forandring.

Vi arbejdede i 2020 ihærdigt for tilblivelsen af bl.a. Grib Engagementet-puljen – netop fordi det styrker kommunerne og musik- og kulturskolernes muligheder for at opbygge og udvikle deres strukturer for samarbejdet om børn og unges kunstneriske deltagelse. Vi er derfor meget optagede af, at erfaringer og viden fra modelforsøgende ikke ender som ’død data’ og at de måske nye samarbejdsstrukturer ikke forsvinder sammen med puljemidlerne. Det gælder både Grib Engagementet samt en række af de øvrige nationale indsatser, der de seneste år har været drevet på tværs af sektoren.

Rigtig glædeligt forår!

Venlg hilsen
Lotte Trangbæk, Generalsekretær
Thomas Winther, bestyrelsesformand

Mini-survey