Det digitale hjemmebesøg: Sådan kan du styrke elevernes læring, når de ikke er på musikskolen

Siden 2021 har fem nordjyske musik- og kulturskoler haft et samarbejde med Aalborg Universitet om projektet Kultur i Praksis. I den forbindelse bliver der udgivet en række artikler om praksisnære indsigter.

Den første artikel omhandler “Det digitale hjemmebesøg”. Her kan du blandt andet blive klogere på:

  • Det praktiske arbejde og udfordringer med digitale hjemmebesøg
  • Positive effekter ved at besøge eleverne digitalt
  • Sidegevinsten er en bedre kontakt til forældrene og mulighed for øget samarbejde

Om projektet Kultur i praksis (KIP)

Arbejdet med digitale hjemmebesøg er en del af projektet Kultur i praksis (KIP), hvor aktionsforskning anvendes som tilgang til at undersøge og udvikle praksis på fem nordjyske musik- og kulturskoler.

I Musikskolen i Frederikshavn Kommunen undersøger en gruppe lærere, hvordan de kan styrke elevernes læring, når de ikke er på Musikskolen.

Lone Lindhardts arbejde med digitale hjemmebesøg er et delprojekt heraf. Vil du vide mere om digitale hjemmebesøg, kan du kontakte Lone Lindhardt loln@frederikshavn.dk.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du iværksætter et aktionsforskningsprojekt, kan du kontakte musikskoleleder Thomas Albæk Jakobsen thaj@frederikshavn.dk.

Kultur i praksis er et samarbejde mellem fem nordjyske musik-og kulturskoler og Aalborg Universitet. Projektet er finansieret af Kulturskoler i Nordjylland og de medvirkende skoler. 

Musikskolen i Frederikshavn Kommune
Kulturrummet – Musikskolen i Thy
Hjørring Musiske Skole
Rebild Kulturskole
Aalborg Kulturskole

Mini-survey