Corona-status i musik- og kulturskolerne

2020 og 2021 har krævet meget af musik- og kulturskolernes elever, medarbejdere og ledere. I kølvandet på nedlukninger, genåbninger, restriktioner og uklarhed om restriktioner har fulgt et stort arbejde med fortolkning, planlægning, omlægning og nogle gange desværre også aflysning. Kreativiteten, omstillingsparatheden og viljen til at løfte opgaven trods massive benspænd har været imponerende. 

DMKs medlems-undersøgelser i løbet af det forgangne 1½ år har vist, at en meget stor del af musik- og kulturskolernes aktiviteter og undervisning over ganske få uger i foråret 2020 blev omlagt til digitale formater.  

Fra rundspørge i december 2021. 

Skaermbillede 2021 06 23 kl. 10.59.21 - Danske Musik- og Kulturskoler

Så selv om det fysiske undervisningsrum det forgangne 1½år har været lukket ned i omgange eller præget af mange restriktioner, så har musik- og kulturskolerne fundet nye veje til deltagelse via det digitale. 

Eleverne skal tilbage 
Corona-krisen har lagt et enormt arbejdspres på bl.a. politikere og ministeriernes embedsfolk. Det har krævet et stort og vedholdende arbejde fra DMK – i et tæt og koordineret samarbejde med alle medlemsskolerne – at komme med i genåbningsplaner og få justeret restriktioner og fortolkningerne af restriktionerne ift. de opgaver området varetager.   

Musik- og kulturskolernes finansieringsmodel med både statslig og kommunal finansiering samt brugerbetaling har skabt en række udfordringer ift. hvem, der har ville og kunnet komme musik- og kulturskolernes økonomi til undsætning.  

DMKs rundspørge blandt medlemmerne i efteråret 2020 viste en elevnedgang på 71% af skolerne i skoleåret 2020/21. Nedgangen lå for størstedelen af skolernes på mellem 0-10%, mens det desværre for 39% af skolerne lå på 10-25%.  

image - Danske Musik- og Kulturskoler
image 2 - Danske Musik- og Kulturskoler

DMKs undersøgelse viser at 28 % af skolerne/kommunerne har valgt at tilbagebetale brugerbetaling for eventuelt tabt undervisning. Der tegner sig et billede af, at de skoler, der har tilbagebetalt for tabt undervisning har haft et lavere elevfrafald.  

image 3 - Danske Musik- og Kulturskoler

Tallene peger på, at der fremadrettet ligger et stort arbejde i DMK, i de regionale samråd og på den enkelte musik- og kulturskole for igen at give børn og unge de bedste deltagelses- og udfoldelsesmuligheder, så den nedgang krisen har medført ikke bliver et varigt tab i muligheder og kvalitet.  

Egen lovgivning har krævet meget dialog med beslutningstagere og embedsværk 

I udgangen af april 2020 inddeler Kulturministeren kulturområdet i en række sektorpartnerskaber. Musik- og kulturskolerne, repræsenteret via DMK, kom i sektorpartnerskab for ’Indendørs idræts- og foreningsliv’.  
Musik- og kulturskolernes placering i sektorpartnerskabet blev begrundet med, at musik- og kulturskolernes primære virke er fritidsaktiviteter for børn og unge.  

Indplaceringen har dog gennem det sidste halvandet år skabt en række udfordringer for musik- og kulturskolerne. Såfremt musik- og kulturskolerne ikke særskilt har været nævnt i de politiske aftaler, da har embedsværkets udmøntning og fortolkning af aftalerne været, at de ikke har været gældende for musik- og kulturskolerne. Dette bl.a. med henvisning til at musik- og kulturskolerne ikke har en forenings-organisering. Samtidig har musik- og kulturskolerne ikke kunne komme under restriktioner og genåbningsplaner for andre sektorpartnerskaber. I praksis har det betydet, at politikerne i dialogerne med DMK har givet udtryk for, at de har været af den opfattelse at musik- og kulturskolerne har været indbefattet i de politiske aftaler for idræts- og foreningsaktiviteter. Reelt er skolerne desværre i udmøntningen af aftalerne havnet i ingen-mandsland gang på gang.  

Det har krævet en stor fælles indsats, men heldigvis har det båret frugt og musik- og kulturskolerne er hver gang (om end) lidt forsinket kommet med i diverse aftaler.  

Hvad fremtiden bringer 

Nu står en velfortjent sommerferie snart for døren. Som det ser ud nu, så tegner det til at størstedelen den danske befolkning vil være vaccineret omkring august 2021. Vi ser derfor ind i et efterår med langt færre restriktioner. Det betyder, at musik- og kulturskolerne igen kan koncentrere sig om undervisning, aktiviteter og udvikling fremfor omlægninger og restriktioner. Det bliver skønt! 

DMK fortsætter sit samarbejde under sektorpartnerskabet i kulturministeriet og vil opdatere medlemmerne, når der er nyt ift. restriktioner eller støtteordninger mv.

I forhold til eventuelle fremtidige coronarestriktioner, arbejder DMK videre på at sikre, at børn og unge med kultur og kunst som fritidsinteresse får gode rammer for deltagelse, at restriktioner sammentænkes bedre med folkeskole og dagtilbud og at talentudvikling og elitearbejdet også prioriteres.  

Mini-survey