Bestyrelse og formand klar i ny landsorganisation

Den nye forening Danske Musik- og Kulturskoler har nu etableret sig med endelig bestyrelse og formand og er klar til at tage fat på det konkrete arbejde med at varetage musik- og kulturskolernes interesser.

Foreningen Danske Musik- og Kulturskoler blev stiftet sidste år og har siden november fungeret med en midlertidig bestyrelse. Nu er den endelige bestyrelse valgt, og på en ekstraordinær generalforsamling fredag 1. marts blev formanden ifølge vedtægterne valgt.

Formand for Danske Musik- og Kulturskoler er Thomas Winther, Musikskoleleder i Køge og leder af MGK Sjælland.

Thomas Winther udtaler: “Det er med stor ydmyghed jeg påtager mig hvervet som formand for Danske Musik- og Kulturskoler. Jeg glæder mig til samarbejdet med medlemsskolerne, bestyrelsen og forretningsudvalget, Julie Heebøll, næstformand, og Jesper Nielsen.”

“Musik- og kulturskolerne er samlet set en af landets helt store aktører på kulturområdet, der med sine mange forskellige tilbud, sit samarbejde med folkeskolen og mange andre partnere involverer en meget stor del af Danmarks ungdom ugentligt i kunstneriske og kulturelle aktiviteter. ”

“Jeg glæder mig til at arbejde for skolernes interesser og placere dem mere centralt i kulturlivets bevidsthed og hos de politiske beslutningstagere – både lokalt i kommunerne, og nationalt. Musik- og Kulturskolerne spiller en kæmpe samfundsmæssig rolle, fordi skolerne medvirker til at udvikle børn og unges kreativitet, dannelse og talent, og fordi deltagelse i kunstneriske aktiviteter giver bedre livskvalitet for den enkelte.”

Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen, og de ti øvrige medlemmer vælges i de fem regionale samråd: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland samt Region Hovedstaden.

Bestyrelsen i Danske Musik- og Kulturskoler består af:

 • Formand: Thomas Winther, Leder Køge Musikskole
  (suppleant i bestyrelsen Clara Vuust Cali, region Sjælland)
 • Næstformand: Julie Heebøll, Leder af Skanderborg Kulturskole, region Midt
  (suppleant Erling Kyvsgaard)
 • Morten Lønborg Friis, Leder af Rebild Kulturskole, region Nord
 • Jan Jacobsen, Leder af Aalborg Kulturskole, region Nord
 • Palle Kjelgaard, Musikfagskoleleder Viborg Kulturskole, region Midt
 • Maibritt Baagøe Schmidt, Souschef Odense Musikskole
  (suppleant Uffe Most, region Syd)
 • Jesper Nielsen, byrådsmedlem Nyborg kommune, region Syd
  (suppleant Uffe Veppler)
 • Henrik Christiansen, Leder Vordingborg Kulturskole, region Sjælland
 • Ole Thøger, Leder Frederiksberg Kulturskole
  (suppleant Mikkel Benn, region Hovedstaden)
 • Bjarne Kaspersen Hansen, Bestyrelsesmedlem, Herlev Musikskole
  (suppleant Tove Leininger, region Hovedstaden)

I starten af 2019 etablerede foreningen en foreløbig hjemmeside www.danskemusikogkulturskoler.dk, som vil danne basis for foreningens fremtidige hjemmeside. Desuden er er etableret en Facebookside, som løbende skal udvikles og bruges som kommunikationsplatform sammen med hjemmeside og eventuelt andre digitale platforme.

Foreningens navn er Danske Musik- og Kulturskoler, og foreningen benytter forkortelsen DMK.

KONTAKT til Danske Musik- og Kulturskoler:
Formand Thomas Winther, tlf. 21511253

thomas.winther@koege.dk

Mini-survey