Artikelserie i Politiken om musikskolerne

Dagbladet Politiken kører frem mod nytår en artikelserie med fokus på musik- og kulturskolerne og kulturministerens nationale mål om, at alle børn får muligheden for at spille et instrument. Blandt andet med interviews med Thomas Winther, formand for Danske Musik- og Kulturskoler, og med Palle Kjeldgaard, musikfagskoleleder på Kulturskolen Viborg og medlem af bestyrelsen i Danske Musik- og Kulturskoler.

Se mere på politiken.dk

Mini-survey