Alle børn skal have adgang til kunstnerisk deltagelse og kulturelle oplevelser!

DMK arbejder for, at alle børn skal have adgang til kunstnerisk deltagelse og kulturelle oplevelser!

Derfor en stor tak til Egmont Fonden for med sin nye rapport ’SMÅ KÅR’ – at sætte fokus på de barrierer, der i dag eksisterer for børn og unge, der vokser op i økonomisk fattigdom.

Børn der fødes ind i fattigdom i Danmark har kort sagt statistikken i mod sig hvad angår fx trivsel, karakterer, gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Det samme billede gør sig gældende ift. børnenes deltagelsesmuligheder i et aktivt fritidsliv herunder i musik- og kulturskoleaktiviteter.

DMKs generalsekretær, Lotte Trangbæk, udtaler bl.a. i rapporten: 

– Børn i økonomisk fattige familier ikke er vant til at gå i teateret eller til koncert, for det er generelt en dyr fornøjelse. Og det er måske heller ikke en del af forældrenes egen verden, at deres barn kan modtage musikundervisning. Der er både økonomiske og sociale barrierer for de her børn og unges deltagelse i fritidslivets musik- og kulturfællesskaber. Derfor er det vigtigt, men ikke nok, at kommunerne indfører kulturpas, så familier i økonomisk fattigdom har økonomisk mulighed for at give deres børn kulturoplevelser (side 35).

Læs hele rapporten HER
Mini-survey