15. Juni Fonden støtter udviklingen af pædagogikumforløb

15juni 1 - Danske Musik- og Kulturskoler

15. Juni Fonden støtter DMKs arbejde med udvikling af et pædagogikumforløb for landets musik- og kulturskolelærere!

DMK har i dag modtaget tilsagn om støtte til et pilotforløb samt et følgeforskningsprojekt, der har til formål, at alle lærere på landets musik- og kulturskolerne skal have relevant og adækvat efteruddannelse, så de kan løfte de opgaver, der forventes af dem, og som følger af lovgivningen på området, herunder at kunne favne et i kulturelt og socioøkonomisk henseende bredt og mangfoldigt udsnit af danske børn og unge.

Projektet er det første skridt på vejen mod et samlet og systematisk nationalt kompetenceløft, der skal understøtte børn og unges kunstneriske og kulturelle udviklings- og deltagelsesmuligheder.

Pilotforløbet planlægges gennemført første gang med studiestart i august 2024 og plads til 25 deltagere – fem deltagere fra hver af landets fem regioner. Der vil følge meget mere information om arbejdet og pilotforløbet i foråret 2024.

Stor tak til 15. Juni Fonden for at understøtte det store samfundspotentiale, der er i kapacitetsudvikling i musik- og kulturskolesektoren.

Mini-survey