Konference: Dansk Trivselsforum 2023 – noget at være fælles om!

Musik- og kulturskolerne bidrager i høj grad til børn og unges trivsel og fællesskaber i folkeskolen og i fritiden. Derfor er Dansk Trivselsforums kommende konference om skoleelevernes fællesskaber relevant for landets musik- og kulturskoler.

Om konferenen: 

Vi er ikke færdige med at tale om fællesskaber i skolen – og det bliver vi nok aldrig, for fællesskaberne omkring vores børn og unge er en bærende del af fundamentet under deres udvikling, trivsel og læring.

Vilkårene for fællesskaberne ændrer sig hele tiden. Ikke mindst mediehastigheden er med til at accelererer processerne omkring fællesskabernes opståen, forandring, udvikling og opløsning. Og så må vi ikke glemme, at ’fællesskaber’ ikke er et mål i sig selv. De skal være trygge, forpligtende og inkluderende. Og så skal de i øvrigt give plads til individet. Det mener vi i hvert fald når vi står udenfor og kigger på fællesskaberne. Men hvordan ser det ud indefra?

Uanset, om det er faglige fællesskaber eller sociale fællesskaber, så betyder det noget, hvad vi konkret er fælles om. Er vi fælles om at lære noget? Er vi fælles om en sang? Et spil? En leg?

De spørgsmål søges der svar på ved Dansk trivselsforum 2023.

Mini-survey