Webinar 20. august om risiko for corona-smitte ved korsang

En række organisationer – blandt andre DMK – afholder webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang og andre kunstneriske aktiviteter.

Den 20. august kl. 15-17 afholder DMK i samarbejde med Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS), Amatørmusik Danmark, Kor 72 og Folkekirkens Ungdomskor (FUK) et webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang, orkestersammenspil og andre kunstneriske aktiviteter.

Webinaret har til hensigt at fremme viden om forebyggelse af smitte med COVID 19 ved korsang for de mere end 400.000 aktive frivillige sangere og musikere i Danmark, som vores fem organisationer tilsammen repræsenterer.

invitation webinar aug20 - Danske Musik- og Kulturskoler
grafik webinar afsendere - Danske Musik- og Kulturskoler

21. august: Desværre blev webinaret ramt af landsdækkende forstyrrelser på nettet. Dette betød bl.a., at oplægget fra Anne Kjerulf, Overlæge ved Statens Seruminstitut, måtte udgå af programmet. Vi har derfor beslutte at optage Anne Kjerulfs oplæg og klipper det ind i det samlede webinar før det i redigeret form lægges tilgængelig til streaming [ligesom vi vil benytte lejligheden til at bortredigere i de mange pauser mv. grundet de tekniske komplikationer]. Vi regner med, at webinaret er tilgængeligt i løbet af uge 35. Hold derfor øje med denne side, vi beklager forsinkelsen


 


 


 

Mini-survey