DMK’s vejledende anbefalinger for at undgå smittespredning af Covid19

Corona virus Covid-19

Opdateret 21. april 2021 

For at undgå smittespredning med Covid19 har DMK i samarbejde med Klinik for Musikersundhed ved Odense Universitetshospital udarbejdet vejledende anbefalinger for musik- og kulturskolernes aktiviteter. De vejledende anbefalinger er udarbejdet på baggrund af retningslinjerne for sektorpartnerskabet ’Indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter’, som, musik- og kulturskolerne hører ind under i forbindelse med Covid19-pandemien. 

De vejledende anbefalinger har været drøftet med Sundhedsstyrelsen.

Vi opdaterer vejledningerne løbende i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes og sektorpartnerskabets retningslinjer. Vi gør samtidig opmærksom på, at der grundet smittetryk kan være særlige regionale eller kommunale restriktioner. I disse tilfælde vil det altid være retningslinjerne og fortolkningerne i den enkelte kommune, som er gældende

Hent DMK’s vejledende anbefalinger her (pdf) (21.04.2021)