DMK’s vejledende anbefalinger for at undgå smittespredning af Covid19

Corona virus Covid-19

Opdateret 21. april 2021 

For at undgå smittespredning med Covid19 har DMK i samarbejde med Klinik for Musikersundhed ved Odense Universitetshospital udarbejdet vejledende anbefalinger for musik- og kulturskolernes aktiviteter. De vejledende anbefalinger er udarbejdet på baggrund af retningslinjerne for sektorpartnerskabet ’Indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter’, som, musik- og kulturskolerne hører ind under i forbindelse med Covid19-pandemien. 

De vejledende anbefalinger har været drøftet med Sundhedsstyrelsen.

Vi opdaterer vejledningerne løbende i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes og sektorpartnerskabets retningslinjer. Vi gør samtidig opmærksom på, at der grundet smittetryk kan være særlige regionale eller kommunale restriktioner. I disse tilfælde vil det altid være retningslinjerne og fortolkningerne i den enkelte kommune, som er gældende

Hent DMK’s vejledende anbefalinger her (pdf) (21.04.2021)


Nyheder

Ny rapport: Det Gode Børneliv – ifølge børnene

DMK deltog i dag i lanceringen af rapporten ’Det Gode Børneliv – ifølge børnene’. Rapporten, der er udarbejdet af LEGO Fonden og Tænketanken Mandag Morgen, er en undersøgelse af hvad børnene selv forstår, ser, føler og oplever som det gode børneliv.

Læs mere »