Få styr på retningslinjerne for genåbningen

DMK har modtaget en del spørgsmål om, hvilke retningslinjer der er gældende i forbindelse med genåbningen af musik- og kulturskolerne.

DMK har – sammen med øvrige parter i KUM-sektorpartnerskabet – haft bekendtgørelsesteksten samt retningslinjer til høring og kommentering, og den endelige tekst er nu offentliggjort.

Kulturministeriets retningslinjer for ’Indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter’ kan læses HER

Nedenstående er væsentligt at bemærke i relation til genåbningen:

  • Der åbnes for aldersgruppen 0 år til og med 17 år.
  • Der må ikke gennemføres indendørs aktiviteter, der involverer sang.
  • Der er et indendørs forsamlingsforbud på 25 personer.
  • Der må tillades adgang for personer på 18 år eller derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.
  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal.
  • Der er fortsat krav om brug af mundbind ved ankomst og afgang fra 12 år og opefter.
  • Der er ikke krav til test for 0-17+ årige ift. deltagelse i musik- og kulturskolernes aktiviteter
  • I henhold til Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger anbefaler DMK, at medarbejdere, der møder fysisk på arbejde, testes ugentligt.  

I kan også orientere jer i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, hvori de opdaterede afstandsanbefalinger uddybes. Anbefalingerne findes HER

Desuden kan I finde Kulturministeriets Q/As findes HER

Rigtig glædelig genåbning!

Mini-survey