Udvalg

/ Om os

En del af arbejdet i DMK er organiseret i en række udvalg

Forretnings-udvalg

Forretningsudvalget (FU) består af formand Thomas Winther, næstformand Julie Heebøll og bestyrelsesmedlem Jesper Nielsen.

SpeedAdmin-arbejdsgruppe

SpeedAdmin-gruppen er nedsat med repræsentanter fra de fem regioner. Koordinator er Palle Kjeldgaard, udpeget af bestyrelsen. Gruppens opgave skal defineres og et kommissorium udarbejdes. Bestyrelsen skal godkende opgave og kommissorium.

Udvalg for musik- og kulturskolestatistik

I samarbejde med Kulturministeriet og Danmarks Statistik, arbejder udvalget på at kvalificere de parametre og kategorier, som  musik- og kulturskolerne indrapporterer statistik i forhold til.

Udvalget består af bestyrelsesmedlem Palle Kjeldgaard, bestyrelsesmedlem Jan Jacobsen og bestyrelsesformand Thomas Winther.