Udvalg og arbejdsgrupper

/ Om os

En del af arbejdet i DMK er organiseret i en række udvalg og arbejdsgrupper

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget (FU) består af:

Thomas Winther, forperson
Thomas Albæk Jakobsen, næstforperson   
Maibrit Baagøe Schmidt, bestyrelsesmedlem

Arbejdsgruppe for studieadministrative systemer

DMKs arbejdsgruppe for studieadministrative systemer er nedsat med repræsentanter fra de fem regioner. Koordinator er Palle Kjeldgaard, udpeget af bestyrelsen. 

Lars Henning Jensen, Hovedstaden 
Niels Peter Henriksen, Midtjylland
Palle Vang, Nordjylland
Jacob Brandt Jensen, Sjælland
Thomas Lørup Hyldgaard, Syddanmark

Arbejdsgruppe for musik- og kulturskolestatistik

I samarbejde med Kulturministeriet og Danmarks Statistik, arbejder arbejdsgruppen på at kvalificere de parametre og kategorier, som  musik- og kulturskolerne indrapporterer statistik i forhold til.

Arbejdsgruppen består af:

Palle Kjeldgaard, bestyrelsesmedlem
Jan Jacobsen, bestyrelsesmedlem
Thomas Winther, bestyrelsesformand 

Udvalg for kompetenceudvikling

Julie Heebøll, leder, Kulturskolen Skanderborg
Mads Bak, afd.leder, Hjørring Musiske Skole
Knud Mortensen, leder, Den Kreative Skole, Silkeborg
Oluf Hildebrandt Nielsen, leder, Hørsholm Musikskole
Jørgen Graven Nielsen, leder, Næstved Musikskole
Jens Bloch, leder, Kulturskolen Kolding

Mini-survey