Musik- og kulturskolerne er endelig med i genåbningen

I den politiske ‘Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021’, står der bl.a., at genåbningen gælder:

Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen gælder dog ikke for sangaktiviteter.

I kan se ‘Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021’ HER

I DMK er vi endnu ikke blevet informeret om, hvilke restriktioner, der specifikt vil gøre sig gældende i forbindelse med genåbningen. Vi lægger yderligere information op om dette, så snart vi ved mere.

Indtil da vil vi anbefale, at man holder sig orienteret på Kulturministeriets hjemmeside under retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter samt i Kulturministeriets Q/As, som kan tilgås HER

Endvidere vil vi henvise til DMKs vejledende anbefalinger. De vejledende anbefalinger vil blive opdaterede, når vi kender de nye retningslinjer fra KUM.

Mini-survey