Lotte Trangbæk: Danmark har brug for en kulturskolelov!

Danmark har brug for en kulturskolelov! Det argumenter vi for sammen med Johan Brødsgaard, der er formand for Kultur, Erhverv og Plan i KL, i et indlæg i Altinget tidligere på året.

I SVM-regeringsgrundlaget ’Ansvar for Danmark’ står der, at store dele af kulturområdet lider af forældet lovgivning, og at regeringen vil reformere forældet lovgivning og rydde op i tilsandede strukturer.

Arbejdet med en museumsreform er i gang, og i DMK arbejder vi for, at musik- og kulturskolerne bliver det næste kulturområde, hvor lovgivning skal revideres.

Allerede i arbejdet med det, der i 2020 blev til puljen ’Grib Engagementet’, fik vi fra DMK efter aftale med de politiske partier bag aftalen, skrevet ind, at erfaringerne og viden fra indsatserne under puljen skulle bidrage til at kvalificere en revidering af lovgivningen på området. I dag står vi derfor med solid viden fra ’Grib Engagementet’, men også viden fra en lang række andre kommunale og regionale indsatser om, hvad der skal til for, at flere børn og unge får færdigheder og engagerende deltagelsesmuligheder gennem musik og kunst.

Vi arbejder i DMK ihærdigt på en revidering af musikskolernes lovgivning og samtidig på mulighederne for at få en kulturskolelov. Alt imens dette arbejde pågår, buldrer udviklingen af musik- og kulturskolerne afsted ude i kommunerne med nye undervisningstilbud, aktiviteter og tværgående samarbejder.

Der er efterspørgsel på musik- og kulturskolernes kompetencer, hvilket stiller stigende krav til pædagogik, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Til trods for efterspørgslen har der ikke været prioriteret systematisk national kompetenceudvikling af musik- og kulturskolernes lærere. I DMK har vi derfor i flere år arbejdet på, hvordan der kan udvikles og udbydes kompetenceudvikling, der både er praksisrettet i forhold til de nye opgaver i musik- og kulturskolerne, og samtidig er til at betale for skolerne.

Foreningen har investeret en del af sin egenkapital i arbejdet, og i december 2023 fik vi tilsagn fra 15. Juni Fonden om støtte til gennemførsel af et pilotforløb samt en forundersøgelse i 2024. Vi er nu nået så langt i arbejdet, at vi kan gennemføre et pilotforløb med 25 deltagere i efteråret 2024!

Der er landet en aftale med Københavns Professionsuddannelse, der er etableret en undervisergruppe og der er fuld gang i tilrettelæggelse af modulet.

I samarbejde med de regionale samråd har vi derfor tilrettelagt en proces, hvor hver region skal finde fem lærere, der ønsker at deltage i pilotforløbet, som starter op i august 2024. Forløbet har fået navnet DMK pædagogikum I. Der vil komme meget mere information om forløb og forundersøgelse i takt med at arbejdet skrider frem.      

Rigtig glædeligt forår!

Hilsen Lotte Trangbæk, Generalsekretær

Mini-survey