KUM’s retningslinjer for genåbning og sommeraktiviteter

Her finder du retningslinjer – fra 21. juli – for genåbning af ’Foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs’, som er det sektorpartnerskab, musik- og kulturskolerne er kommet under i forbindelsen med genåbningen af samfundet. Se mere her: Retningslinjer pr. 21. juli 2020

Fra 10. juni, sommeraktiviteter: Her finder du Kulturministeriets retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter: Retningslinjer for sommeraktiviteter pr. 10. juni 2020

Den politiske aftale indgået 8. juni – der er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjerne for ’Foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter, indendørs’ – øger forsamlingsforbuddet i følgende faser:

  • fra 8. juni 2020 til 50 personer
  • fra 8. juli 2020 til 100 personer
  • fra 8. august 2020 til 200 personer (opdateret 7. august: bliver ikke gennemført)
  • Endvidere er sommeraktiviteter, ferielejre mv. for børn og unge undtaget for forsamlingsforbuddet – dog med maksimalt 500 deltagere. Det samme gælder for arrangementer, hvor deltagerne i væsentlighed sidder ned.