Dyk ned i den nye musik- og kulturskolestatistik

Danmarks Statistik har netop udgivet data fra første år med den nye musik- og kulturskolestatistik – dvs. for skoleåret 2021/2022.

Den nye musik- og kulturskolestatistik er en udbygning og udvikling af den hidtidige musikskolestatistik, som har været kritiseret for, ikke at give et retvisende billede af musik- og kulturskolernes aktiviteter og elevtal.

“Den fælles ambition med den nye statistik har været at få en statistik, der bedre afspejler den udvikling musikskolen har været igennem og dermed de samfundsopgaver, som skolerne løfter og bidrager til.
Det drejer sig blandt andet om at en stadig større del af skolerne tilbyder flere kunstarter end musik alene, og derfor i praksis er kulturskoler. Men den tidligere statistik har alene indsamlet data om musik.
Samtidig sker der i disse år også grundlæggende ændringer i mængden af samarbejder og aktivitetsformater i musik- og kulturskolerne.
Derfor har det også været målet med den nye statistik at den giver viden om dette – f.eks samarbejdet med folkeskolen, arrangementer, korte projekter,” fortæller Lotte Trangbæk, generalsekretær i DMK.

“Med den nye statistik har der været stræbt efter enkelthed og et begrænset merarbejde for landets musik- og kulturskoler. Til trods for denne bestræbelse så er det en kæmpe ting at implementere en ny statistik, fordi det kræver nye praksisser omkring indberetninger i den enkelte musik- og kulturskole, og fordi der kan opstå forskellige fortolkninger af, hvad de forskellige kategorier for indberetning af data vedrører,” siger hun. 

Baggrunden for, at data fra den nye statistik – altså skoleåret 2021/2022 – først offentliggøres nu, er, at der har været en del arbejde for Danmarks Statistik med at kvalitetssikre de nye indberetninger fra musik- og kulturskolerne. Og netop det forhold, at man ikke har nogle tidlige år at vurdere data op i forhold til, betyder, at Danmarks Statistik har valgt først at udgive de nye tal, når der er indsamlet data for to skoleår. Det betyder, at vi må væbne sig med tålmodighed, indtil der er indsamlet data for to skoleår, hvad angår de nye indberetning om ’arrangementer’, ’samarbejder’, ’korte projekter’ mv.

Danmarks Statistiks hjemmeside kan du læse et sammendrag af data fra den del af den nye statistik, som nu har kunnet offentliggøres. Og herunder kan du endvidere se sammendrag fra Danmarks Statistik om kategorierne i statistikken samt det videre arbejde med statistikken.

Som det fremgår arbejder DMK sammen med Danmarks Statistik på et webinar i efteråret 2023 om den nye musik- og kulturskolestatistik.