DMK Pædagogikum I (2024): Fagdidaktik og klasseledelse

Læringsmål for modulet Fagdidaktik og klasseledelse

DMK Pædagogikum I er et 10 ECTS forløb, der bygger på modulet ’Fagdidaktik og klasseledelse’. Læringsmålene for modulet er oprindeligt udformet til at rette sig mod folkeskolen.

I DMK Pædagogikum I er forløbet tonet specifikt til undervisningsaktiviteter på musik- og kulturskolerne og de undervisningsaktiviteter, der foregår i samarbejde med andre aktører på børne- og ungeområdet. Når der fx står ’klasseledelse’ dækker det også over kunstpædagogisk ledelse af undervisning og aktiviteter i børnegrupper i fx fritidsundervisningen, i dagtilbud, sfo.

Læringsmålene for forløbet er, at den studerende efter gennemført forløb:

  • kan gennemføre, vurdere og udvikle en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse.
  • kan samarbejde og sparre med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse.
  • kan håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag.
  • har indsigt i faktorer, der konstituerer undervisning og klasseledelse.
  • har indsigt i forskellige principper for klasseledelse og erfaringer med implementering af dem.
  • har indsigt i samspillet mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer, fysiske rammer, læremidler og organisationsformer inden for og omkring klassen.
  • kan mestre en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer, der konstituerer undervisningen.
  • kan etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål.
  • kan anvende fagdidaktiske begreber til analyse af forskning og handling i pædagogisk praksis med særligt fokus på klasseledelse.

 

Forløbet er tonet, så det henvender sig til musik- og kulturskolelærere.

Mini-survey