Få overblikket: Coronarestriktioner 16. januar 2022

Søndag den 16. januar 2022 trådte nye restriktioner i kraft for bl.a. kulturområdet herunder musik- og kulturskolerne.

Musik- og kulturskolerne er pålagt følgende restriktioner:

 • Der er krav om brug af mundbind eller visir (fra 12 år)
  I bekendtgørelsen er der dog følgende undtagelser hertil:
  § 18. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1, finder ikke anvendelse, når besøgende, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende sidder ned.
  Stk. 2. Kravet om mundbind eller visir i § 16, stk. 1 og 3, finder ikke anvendelse for medvirkende, optrædende og udøvere under optræden og udøvelse af den pågældende kultur-, idræts- eller foreningsaktivitet.
 • Der er krav til gyldigt coronapas (fra 15 år) både i forbindelse med undervisning samt øvrige aktiviteter og arrangementer.
  I bekendtgørelsen står der:
  § 9. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer og lignende kunne forevise et coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 2, jf. dog §§ 11 og 23. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 8, stk. 1, nr. 7, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og hvortil offentligheden har adgang:

[…]

4) Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.

 • Der må afholdes arrangementer for siddende publikum. Der er krav til fremvisning af gyldigt coronapas samt mundbind eller visir, når man ikke sidder ned.   
                              
 • Der er fortsat forbud mod at afholde arrangementer med stående publikum

 

Du finder mere info om tolkningen af restriktionerne i Kulturministeriets Q&As HER

Til orientering kan der desuden findes opdaterede plakater om coronapas og mundbind HER

I finder link til den gældende bekendtgørelse HER