Corona-restriktionerne er (næsten) helt væk: God hygiejne og udluftning anbefales fortsat

Corona-restriktioner er blevet lempet i takt med, at en stadig større del af den danske befolkning er vaccineret. 

Den 11. august 2021 reviderede Sundhedsstyrelsen sine retningslinjer og anbefalinger i relation til forebyggelse af Covid19-smittespredning. Få dage efter, den 14. august 2021, blev alle areal- og afstandskrav ophævet på alle områder (gælder også sang).  

Sundhedsstyrelsen pointerer, at vi er på vej mod en mere normal hverdag – læs mere på HER.

Du kan desuden læse mere om retningslinjer og spørgsmål/svar i relation til tiltag gældende på Kulturministeriets områder HER

På Kulturministeriets hjemmeside finder du desuden  Retningslinjer for udøvende idræts- og foreningsaktiviteter per 19. august 2021

Den eneste restriktion, som lige nu fremgår særskilt for musik- og kulturskolerne, er følgende formulering i KUMs retningslinjer per 19. august:

Blæseinstrumenter og andre instrumenter med særlig risiko for smitte begrænses til kun at blive anvendt af én person, alternativt fastlægges karantænetider for anvendelsen af disse mellem flere personer (s. 6).”

Bortfaldet af alle areal- og afstandskrav betyder derfor også, at DMKs vejledende anbefalinger bortfalder. 

DMK glæder sig over udviklingen, men opfordrer dog fortsat til ekstra opmærksomhed på god hygiejne og udluftning iht. Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Med venlig hilsen

DMK

Mini-survey