Her er de nye krav og regler for musik- og kulturskolerne

Her er de gældende krav og regler for musik- og kulturskolerne pr. 29. november 2021.  

Der stilles krav til coronapas ved arrangementer, hvor der er mere end 100 indendørs og 1.000 udendørs (gælder bl.a. for koncerter, scenekunst mv., forevisninger i biografer og storskærmsarrangementer, museer, kunsthaller og lignende, zoologiske anlæg og akvarier, folkeoplysning og svømmehaller samt betalende tilskuere ved idrætarrangementer).

Coronapas gælder 48 timer (PCR-test 72 timer)

Der stilles ikke krav om brug af værnemidler i Musik- og Kulturskolerne. 

I kan læse om Kulturministeriets anbefalinger til smitteforebyggende tiltag HER.

Tiltag i idræts- og foreningslivet mv. i kommuner/sogne med høj smitte

Regeringen har endvidere d. 19. november meldt ud, at modellen med anbefalinger til tiltag for aktiviteter i dagtilbud, grundskoler mv. i kommuner/sogne med høj smitte, skal udvides til også at gælde aktiviteter på idræts- og foreningsområdet, musik- og kulturskoler mv. Her vil tiltagene bestå af opfordringer til afvikling af aktiviteter med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger.

Opfordringerne vil alene gælde for aktiviteter for børn, som går i dagtilbud/grundskole mv. og i kommuner og sogne med høj smitte. Grænseværdierne for høj smitte er følgende:

  • I en kommune anses smitten for at være høj, når der er 400 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere samt mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage.
  • I et sogn anses smitten for at være høj, når der er 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

 Kulturministeriets opfordringerne til idræts- og foreningslivet:

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

  • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Bemærk desuden at kulturministeriet i deres kommunikation til os har præciseret følgende omkring opfordringerne:

Opfordringerne er tiltænkt som vejledning til, hvordan aktiviteterne kan gennemføres med øget fokus på smitteforebyggelse. Det skal derfor understreges, at det ikke er opfordringer til aflysninger af aktiviteterne. Opfordringerne i idræts- og foreningslivet mv. skal desuden forstås som overordnede og generelle opfordringer med mulighed for lokal tilpasning. Det er derfor op til den enkelte forening, branche mv. at oversætte opfordringerne, så de passer til virkeligheden i de enkelte aktiviteter.

Mini-survey